Δωρεάν επισκέψεις στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

Σας  κοινοποιούμε   έγγραφο  της  ΕΥΑΘ και   παρακαλούμε  να   ενημερώσετε  τους  καθηγητές  του  σχολείου  σας .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση