Αναρτήσεις πληροφοριών για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.e-yliko.gr

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.e-yliko.gr αναρτώνται από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πληροφορίες προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας ως ακολούθως: 

 

Α)  Πληροφορίες για ΘΕΑΜΑΤΑ στη διαδρομή:

www.e-yliko.gr→ Ενημερωτικό Υλικό → Σχολικές Δραστηριότητες → Αισθητική Αγωγή → Θεάματα → ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΔΡΟΜΗ e-yliko.doc)ΔΙΑΔΡΟΜΗ e-yliko.doc[ ]88 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση