Χορήγηση άδειας υλοποίησης προγράμματος σε σχολεία από την Οργάνωση Γη

Συντάχθηκε στις .

  Σας κοινοποιούμε   έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού   και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ.doc)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ.doc[ ]650 kB

Εκτύπωση