Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων - Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο

Το εργαστήριο  απευθύνεται σε είκοσι (20) καθηγητές Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  που δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια και προτίθενται να αναλάβουν τη νέα σχολική χρονιά προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέματα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία - διαπροσωπικές σχέσεις και την πρόληψη των εξαρτήσεων. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την βιωματική ομαδοσυνεργατική μέθοδο και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους που έχουν σχέση με τον εαυτό και το ρόλο τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi.doc)aitisi.doc[ ]32 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egkrisi.doc)egkrisi.doc[ ]99 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proagontas.doc)proagontas.doc[ ]108 kB

Εκτύπωση Email

Επικαιροποίηση Τοπικού Δικτύου - Ενημέρωση σχολικών μονάδων για τα Μέλη του Τοπικού Δικτύου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Επικαιροποίηση Τοπικού Δικτύου - Ενημέρωση σχολικών μονάδων για τα Μέλη του Τοπικού Δικτύου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση