Έγκριση Επιστημονικής Έρευνας

 Σας κοινοποιούμε   έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού   και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας .

                                                                                                      

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση