Η Επιδημία της Λύσσας και άλλα νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα

            Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, σε συνεργασία με το Εσπερινό Γυμνάσιο – ΓΕΛ Κιλκίς στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, οργανώνουν στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους και σε συνεργασία με τους :

     1. Γεώργιο Βαφειάδη, Διευθυντή Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Περιφέρεια Κεντρικής    

         Μακεδονίας.

     2. Νεκτάριο Γιαδίνη, Επίκουρο Καθηγητή Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

     3. Ιωάννη Αναστασιάδη, Προϊστάμενο του τμήματος Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα

         Κιλκίς.  

         στις 30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:30, εισαγωγική ημερίδα με θέμα «Η Επιδημία της Λύσσας και άλλα νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (afisa.doc)afisa.doc[ ]575 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi.doc)aitisi.doc[ ]31 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egkrisi.doc)egkrisi.doc[ ]456 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (programma.doc)programma.doc[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (seminario - lissa.doc)seminario - lissa.doc[ ]121 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση