Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης . Ο ρόλος της Ηγεσίας στο Σχολικό Οργανισμό

Έχοντας   υπόψη   το ανωτέρω σχετικό , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων της , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της , οργανώνει στα σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με τους :

 1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

 2. Δρ. Ι. Θωμαϊδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 03 .

 3. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01 .

 4. Δρ. Σταμπολίδη Νικόλαο , Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο , MSc, ΜΑ στην Εκπαίδευ-

     ση, ΜΑ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και στην Εκπαιδευτική Πολιτική , Σχολικό    

     Σύμβουλο ΠΕ 12.10 .

  5. Δρ. Α. Ντάνη, Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

  6. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
      Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  “ΝΗΡΕΑΣ“ με τη Συνεργασία της Ψυχολόγου  κας Έφης Γεωργακοπούλου , εκπρόσωπο του   Οργανισμού Κατά Των Ναρκωτικών-Ο.ΚΑ.ΝΑ .

 7. ΚΕΔΔΥ - Ε.Λ.Μ.Ε. – Σχολή Γονέων Κιλκίς ,

 επιμορφωτικό σεμινάριο ( 69 ) ωρών , στο οποίο θα παρουσιαστούν συστηματικές καινοτόμες δράσεις για την « Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης . Ο ρόλος της Ηγεσίας στο Σχολικό Οργανισμό » .

hgesia

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση