Εξ Αποστάσεως Σεμινάρια – Α.Π.Θ.

Συντάχθηκε στις .

Σας κοινοποιούμε   έγγραφο του Α.Π.Θ. και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΑΠΘ.doc)ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΑΠΘ.doc[ ]476 kB

Εκτύπωση