ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΙΤΥΕ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΔΕ ΚΑΙ ΔΔΕ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Γ. 2012-13


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΕΠ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΟΠΠΕΠ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ  ΣΕ ΓΓΔΒΜ 2012-13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΔΙΠ
Εκτύπωση Email

Αναζήτηση