Αιτήσεις στις Επιτροπές των Νοσοκομείων για υποψηφίους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Χρόνος υποβολής αιτήσεων στις επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων για υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.


Για το έγγραφο πατήστε εδώ.

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΡΙΩΝ

Για το έγγραφο πατήστε εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Εκτύπωση Email

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι στην ιστοσελίδα

https://sites.google.com/site/nikoptom/home

μπορείτε να βρείτε τα παρακάτω πειράματα από τα οποία αρκετά είναι μεταξύ
των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα της Χημείας.

Γ΄ γυμνασίου: Διάλυση μετάλλων σε οξέα

Β΄ Λυκείου: Χημεία Κατεύθυνσης
       Βρασμός υπό κενό
       Πίεση και βρασμός
       Ταχύτητα αντίδρασης - Παράγοντας συγκέντρωση
       Ταχύτητα αντίδρασης - Παράγοντας θερμοκρασία

Β΄ Λυκείου: Χημεία Γενικής Παιδείας
       Καύση οργανικών ενώσεων - Ποιοτική και Ποσοτική ανάλυση
       Παρασκευή αιθινίου και καύση του
       Παρασκευή αιθινίου και ανίχνευση του ακόρεστου δεσμού

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση