Κοινοποίηση Υ.Α. για άρση επίταξης

Κοινοποίηση Υ.Α. 7846 (ΦΕΚ 1720/12-07-2013, τ.Β') για άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση