ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Συντάχθηκε στις .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΣΝ

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΦΕ

ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΣΥΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται σε περισσότερους του ενός Αξιολογικούς Πίνακες να υποβάλλουν το αργότερο έως την Πέμπτη 20/09/2012 δήλωση σχετικά με τη σειρά προτίμησης των Αξιιολογικών Πινάκων από τους οποίους επιθυμούν να τοποθετηθούν.
Η δήλωση αυτή δεν αφορά όσους ήταν υποψήφιοι για θέσεις υπευθύνων και τεχνικών υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., καθώς αυτοί περιλαμβάνονται στον ίδιο Αξιολογικό Πίνακα.

Εκ της Δ/σεως

Εκτύπωση