Οριστικοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας (ΣΤ' Φάση)

Συντάχθηκε στις .

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης μαθητείας σχολικού έτους 2021-2022.

Υποβολή αιτήσεων εγγραφής υποψήφιων, έως την Παρασκευή 12-11-2021.

Από σήμερα 9-11-2021, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ανά ΕΠΑ.Λ. και την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής από τους επιτυχόντες.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12-11-2021.

Κατά την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν υπογεγραμμένα την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα - διαβατήριο).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να δέχονται τις αιτήσεις εγγραφής όλων των επιτυχόντων, όπως εμφανίζονται στους πίνακες οριστικής κατάταξης.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021-2022, από τη στιγμή που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση Μαθητείας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2021-11-08-10-46-35.xls)ΒΟΗΘΟΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2021-11-08-10-46-35.xls[ ]7 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2021-11-08-11-11-28.xls)ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2021-11-08-11-11-28.xls[ ]7 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΟΥ_2021-11-05-12-34-13.xls)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΟΥ_2021-11-05-12-34-13.xls[ ]21 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ_2021-11-05-12-32-29.xls)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ_2021-11-05-12-32-29.xls[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2021-11-05-12-34-32.xls)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2021-11-05-12-34-32.xls[ ]21 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚ2021-11-08-10-48-10.xls)ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚ2021-11-08-10-48-10.xls[ ]7 kB

Εκτύπωση