Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

Συντάχθηκε στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Προσκαλεί


τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που ικανοποιούν τα κριτήρια της με αρ. πρωτ. 138797/Κ5 Υπουργικής Απόφασης να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον ν 4763/2020 (Α’ 254), όπως ισχύει.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (138797 1-11-2021.pdf)138797 1-11-2021.pdf[ ]149 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (140346_3.11.2021.pdf)140346_3.11.2021.pdf[ ]145 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ.pdf)ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ.pdf[ ]543 kB

Εκτύπωση