Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κιλκίς για την Τετάρτη 3η Μαρτίου 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλκίς , με σχετική δημοσιευμένη απόφασή του, αποφάσισε

"Να κηρυχθεί ως ημέρα πένθους για το Δήμο Κιλκίς, η Τετάρτη της 3ης Μαρτίου, ημέρα της εξοδίου ακολουθίας και ταφής του Μακαριστού Μητροπολίτη και να μείνουν κλειστές οι υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. οι Επιχειρήσεις του Δήμου Κιλκίς και τα σχολεία κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας του Δήμου Κιλκίς."

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση