ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση