Προκήρυξη -Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή /Διευθύντριας Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς

                       Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Προσκαλεί

Τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. , που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.4547/2018, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/Διευθύντριας με θητεία από την ημερομηνία ανάληψης  έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, για την  παρακάτω σχολική  μονάδα:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κιλκίς

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 25-09-2020 και ώρα 14:00 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση