Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

προσκαλεί

  Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική στις παρακάτω σχολικές μονάδες, επιθυμούν να τοποθετηθούν ως υποδιευθυντές  στις κενωθείσες θέσεις των σχολικών μονάδων, από την ημερομηνία επιλογής και ανάληψης  υπηρεσίας έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους μέχρι  τη Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου 2020.

 

α/α

Σχολική Μονάδα

Θέσεις Υποδιευθυντών

1.

Γυμνάσιο Καμπάνη

Μία (1)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας

2.

1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς

Μία (1)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας

3.

1ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Μία (1)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας

4.

3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Δύο (2)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας (Α΄ και Β΄)

 

Δείτε περισσότερα

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση