Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών

Συντάχθηκε στις .

Παρατείνεται  η ισχύς  της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ. οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και την 10η.5.2020.

Δείτε την Δ1α/ΓΠ. οικ. 24343 (Φ.Ε.Κ. 1293/Β/10-04-2020) , στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Δείτε  την Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021(ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020), στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δ1α_ΓΠ.οικ. 20021_(ΦΕΚ 956_Β_21-03-2020).pdf)Δ1α_ΓΠ.οικ. 20021_(ΦΕΚ 956_Β_21-03-2020).pdf[ ]137 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δ1α_ΓΠ.οικ. 24343 (ΦΕΚ 1293_Β_10-04-2020).pdf)Δ1α_ΓΠ.οικ. 24343 (ΦΕΚ 1293_Β_10-04-2020).pdf[ ]116 kB

Εκτύπωση