Ορισμός Τμημάτων Υποστήριξης και των Εποπτών ως προς την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Ορισμός Τμημάτων Υποστήριξης  και των Εποπτών ως προς την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ κατά το σχολικό έτος 2019-2020

στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5041663 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απόφαση

 

α/α

Σχολική Μονάδα

Αριθμός μαθητών

Τμήματα Υποστήριξης

1

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς

57    (πενήντα επτά)

3 (τρία)

2

3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

46    (σαράντα έξι)

3 (τρία)

3

1ο Γυμνάσιο Κιλκίς

22    (είκοσι δύο)

2 (δύο)

4

Γυμνάσιο Καμπάνη Κιλκίς

22    (είκοσι δύο)

 2 (δύο)

5

Γυμνάσιο Αξιούπολης

31   (τριάντα ένας)

2 (δύο)

6

Γυμνάσιο Ευκαρπίας

21    (είκοσι ένας)

2 (δύο)

7

Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών

6     (έξι)

1 (ένα)

8

Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου

5    (πέντε)

1 (ένα)

9

Γυμνάσιο Πλατανιάς

5    (πέντε)

1 (ένα)

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση