Ανακοίνωση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15013/26-06-2019 ΣΟΧ 1/2019

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των προτιμήσεων στις αιτήσεις των υποψηφίων, καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης την Παρασκευή 23-08-2019.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση