Ορθή επανάληψη πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15013/26-06-2019 ΣΟΧ 1/2019

Ανακοινώνεται η ορθή επανάληψη του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15013/26-06-2019 ΣΟΧ 1/2019.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (synodon orthi epanalici.pdf)ΔΕ_Συνοδών_Ορθή επανάληψη[ ]254 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση