• Βρίσκεστε εδώ:
  • Ανακοινώσεις
  • Γενικού Ενδιαφέροντος
  • Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ΣΟΧ 1/2019 και πίνακες Απορριπτέων με τους Υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ΣΟΧ 1/2019 και πίνακες Απορριπτέων με τους Υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

Αναρτώνται οι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15013/26-06-2019 ΣΟΧ 1/2019Ανακοίνωση Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  καθώς και οι πίνακες Απορριπτέων με τους Υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση