ΠΙΝΑΚΕΣΓΙΑ ΠΡ. Δ/ΝΤΗ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ - ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ
Για να δείτε τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Αν υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με τα παραπάνω μόρια μπορούν να υποβληθούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Πέμπτη 6-9-2012 και ώρα 10:00 π.μ.

2. Οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει να παρουσιαστούν στο ΠΥΣΔΕ Ν. Κιλκίς την Πέμπτη 6-9-2012 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Για να δείτε τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων ΕΚΦΕ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων σχ. δραστηριοτήτων πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Παρακαλούνται οι παραπάνω υποψήφιοι να παρουσιαστούν στο ΠΥΣΔΕ Ν. Κιλκίς την Παρασκευή 7-9-2012 και ώρα 10:30π.μ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση