Προκήρυξη 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής

Συντάχθηκε στις .

6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6-Protypo Perilipseon.doc)6_Πρότυπο_Περιλήψεων[ ]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6_Protypo Eisigiseon.doc)6_Πρότυπο_Εισηγήσεων[ ]66 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (diavivastiko.doc)Διαβιβαστικό_6ου_Μαθ_Συν_Πληρ.[ ]543 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prokiriksi_6msp.pdf)6_Προκήρυξη[ ]375 kB

Εκτύπωση