Αποστολή mail μέσω SMTP (σχολικο δικτύο-mail.sch.gr) και Joomla 1.5.15 από ΤΟΠΙΚΟ server

Οι μονάδες που έχουν την σελίδα τους σε τοπικό server IIS (πχ εργαστήριο) ενδέχεται να έχουν πρόβλημα με την αποστολή mail mέσω του mail.sch.gr κατα την εγγραφή νέων χρηστών στο Joomla.

Αν έχει γίνει σωστά η ρύθμιση του SMTP server στην διαχείριση του >Joomla >GlobalConfiguration >Server >Mail Settings και συνεχίσει να μην γίνεται αποστολή μηνυμάτων μπορείτε να δοκιμάσετε μια από τις παρακάτω λύσεις :


1. Στο Joomla υπάρχει καταχωρημένη έστω και μία επαφή (contact) ; Αν όχι προσθεστε μια με τα στοιχεία του διαχειριστη.


2. Την δεύτερη λύση που απαιτεί αλλάγη στον κώδικα του Joomla μπορείτε να την βρείτε εδω :
http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=431&t=303280

Η μετατροπή που πρέπει να γίνει είναι η εξής :

Το αρχείο controller.php (components >com_contacts >controller.php) έχει ένα λάθος (εμφανίζεται ακόμα στην έκδοση 1.5.15) ...
Θα πρέπει να αντικαταστήσετε την γραμμή :
$mail->setSender( array( $email, $name ) )
με την :
$mail->setSender( array( $MailFrom, $FromName ) )

Ο έλεγχος του αρχείου αυτού θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που γίνεται update του  Joomla.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση