Με ποιά διαδικασία παρέχεται ADSL σύνδεση στο ΠΣΔ

Συντάχθηκε στις .

 

1) Επικοινωνώντας με τον Γραφείο ΠΛΗ.Ν.Ε.Τ. του Νομού, (Διεύθυνση δευτεροβάθμιας)

2) Επικοινωνώντας με το Helpdesk, του φορέα στον οποίο υπάγονται (801-11-801-81) ή στέλνοντας απευθείας την αίτηση τους στο φαξ του φορέα.

Η αίτηση αναβάθμισης θα πρέπει, να αναγράφει τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας της σχολικής μονάδας, (Ταχ. Διεύθυνση, Τ.Κ, Τηλ. Επικοινωνίας, Όνομα υπευθύνου), τον αριθμό της εν λόγω γραμμής (edunet) που προορίζεται για αναβάθμιση και να είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή της μονάδας ή τον προϊστάμενο του Γραφείου.

 

Το ΠΣΔ στην παρούσα φάση δεν παρέχει συνδέσεις ADSL στα Νηπιαγωγεία, λόγω του ό,τι μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες χρήσης του διαδικτύου. . Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις που το Νηπιαγωγείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας σχολίων ή άλλες δράσεις οι οποίες τεκμηριωμένα απαιτούν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για την ομαλότερη διεξαγωγή των αιτημάτων, προτείνουμε κάθε σχολική μονάδα ή γραφείο, πριν την αποστολή της αίτησης να ελέγχει αν στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται, υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία ADSL από την πλευρά του δικτύου του ΟΤΕ. Την  πληροφορία αυτή, μπορείτε να την μάθετε εύκολα μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oteshop.gr/adslwizarden.asp?hop=o&wid=306

Το κόστος της εν λόγω αναβάθμισης, και των παγίων καλύπτεται εξ'ολοκλήρου από το Π.Σ.Δ. Προσοχή: Οι γραμμές που δίνονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προβλέπουν, μόνο την χρήση του διαδικτύου και όχι τηλεφωνικές κλήσεις (φραγή). Οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δεν γίνονται αποδεκτές . Επίσης σε περιπτώσεις μεταστέγασης της μονάδας και ανάγκη μεταφοράς της γραμμής σε νέα διέυθυνση, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε, είναι παρόμοια με την διαδικασία εγκατάστασης, δηλαδή αποστολή αιτήματος προς το Π.Σ.Δ.

Παρέχεται ADSL σύνδεση σε μονάδες της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δημοσίων ΙΕΚ παρέχοντας συνδέσεις τύπου ADSL. Σημειώνεται ότι:

 

 

Εκτύπωση