Υλοποίηση Ημερίδας Εκπαιδευτικών Δράσεων Πληροφορικής με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ –Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) της Δ.Δ.Ε Ν. Κιλκίς στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων των ΚΕ.ΣΥ.Π. που αφορούν την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό πρόκειται να υλοποιήσει Ημερίδα Εκπαιδευτικών Δράσεων Πληροφορικής με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙζω –Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ». Μέσω της προτεινόμενης ημερίδας θα έρθουν οι μαθητές της Α Τάξης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Κιλκίς σε μια πρώτη επαφή με τη δημιουργία πραγματικών/ρεαλιστικών ψηφιακών εφαρμογών/παιχνιδιών σε υπολογιστικά συστήματα.

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο:

(α) του μαθήματος «Σχεδιάζω το μέλλον μου» του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) της Α' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων,
(β) της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Digital Skills and Jobs» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills, για επιπλέον πληροφόρηση βλέπε το άρθρο «Digitisation, employability and inclusiveness – the role of Europe» http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515 και το σχετικό δελτίο δεδομένων http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44549)
(γ) της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κίνησης/δράσης «Ώρα του Κώδικα» (Hour of Code, https://hourofcode.com/gr) και
(δ) του εορτασμού της «Εκπαιδευτικής Εβδομάδας της Επιστήμης των Υπολογιστών» (Computer Science Education Week, 4 έως και 10 Δεκεμβρίου 2017, https://csedweek.org/).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(α) Πέτρος Κ. Σαλαβασίδης, Πληροφορικός, MSc, MA – Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΔΔΕ Ν. Κιλκίς
(β) Παναγιώτα Κατσιούλα, Γεωπόνος, MA – Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΔΔΕ Ν. Κιλκίς

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
(α) ΚΕ.ΣΥ.Π.
(β) κ.κ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Δρ. ΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(γ) κ.κ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ: Δρ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(δ) ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
(ε) 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ
Η ημερίδα εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ.πρωτ: 5430/Φ.22.4/4-12-2017 της Δ.Δ.Ε. Ν. Κιλκίς

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Poster.pdf)Poster.pdf[Η αφίσα της Ημερίδας]350 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Programme.pdf)Programme.pdf[Το πρόγραμμα της Ημερίδας]325 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση